52/116C   Lãnh Binh Thăng, P.13, Q.11, Tp.HCM   -   ĐT: 08- 3962 5962   Fax: 08-3962 7382

Lĩnh vực hoạt động
Giới thiệu
Tổ chức đoàn thể
Liên hệ & Góp ý
Thư giãn & Giải trí
Hỗ trợ online
Khách hàng
Thống kê: 269578
Công trình
MẪU TRỤ 2021 TRÊN MÁI NHÀ

 Mẫu trụ bum / chống cứng / Tự đứng trên mái nhà và hệ thống dầm I

 Ưu điểm: 

- KHÔNG MẤT THỜI GIAN XÂY DỰNG MÓNG (BÊ TÔNG)

- LẮP DỰNG NHANH GỌN

- THÁO DỠ THU HỒI VÀ TẬN DỤNG LẠI ĐƯỢC HỆ DẦM I (NẾU HẾT THỜI GIAN THUÊ MẶT BẰNG)

Copyright © 2010 Đông Dương
Developed by: