52/116C   Lãnh Binh Thăng, P.13, Q.11, Tp.HCM   -   ĐT: 08- 3962 5962   Fax: 08-3962 7382

Lĩnh vực hoạt động
Giới thiệu
Tổ chức đoàn thể
Liên hệ & Góp ý
Thư giãn & Giải trí
Hỗ trợ online
Khách hàng
Thống kê: 269591
Công trình
Thi công xây dựng trụ anten Monopole cao 24m & Nhà Trạm Shelter tại KCX Tân Thuận

- Xây dựng móng trụ anten; 

- Sản xuất và lắp dựng trụ anten Monopole cao 24m;

- Sản xuất và lắp đặt nhà trạm Shelter.

Copyright © 2010 Đông Dương
Developed by: