52/116C   Lãnh Binh Thăng, P.13, Q.11, Tp.HCM   -   ĐT: 08- 3962 5962   Fax: 08-3962 7382

Lĩnh vực hoạt động
Giới thiệu
Tổ chức đoàn thể
Liên hệ & Góp ý
Thư giãn & Giải trí
Hỗ trợ online
Khách hàng
Thống kê: 269607
Công trình
Gia công sản xuất các loại trụ anten

Chuyên sản xuất và cung cấp các loại trụ anten:

1. Trụ anten dây co tam diện/ tứ diện từ 9m đến 100m

2. Trụ anten tự đứng tam diện/ tứ diện từ 9m đến 60m

3. Trụ anten Monopole: Từ 9m đến 36m

4. Các loại trụ chống cứng, trụ đèn đường....

Copyright © 2010 Đông Dương
Developed by: