52/116C   Lãnh Binh Thăng, P.13, Q.11, Tp.HCM   -   ĐT: 08- 3962 5962   Fax: 08-3962 7382

Lĩnh vực hoạt động
Giới thiệu
Tổ chức đoàn thể
Liên hệ & Góp ý
Thư giãn & Giải trí
Hỗ trợ online
Khách hàng
Thống kê: 269609
Công trình
Trụ anten Monopole cao 27m tại KCN Tây Bắc Củ Chi

 Mô hình xây dựng trụ anten Monopole và nhà trạm Shelter (Sản phẩm IIC)

Copyright © 2010 Đông Dương
Developed by: