52/116C   Lãnh Binh Thăng, P.13, Q.11, Tp.HCM   -   ĐT: 08- 3962 5962   Fax: 08-3962 7382

Lĩnh vực hoạt động
Giới thiệu
Tổ chức đoàn thể
Liên hệ & Góp ý
Thư giãn & Giải trí
Hỗ trợ online
Khách hàng
Thống kê: 269592
Công trình
Chuẩn bị xuất hàng cho các trạm BTS KCX Linh Trung - Thủ Đức

Xây dựng trụ Monopole cao 24m tại KCX Linh Trung

Copyright © 2010 Đông Dương
Developed by: