52/116C   Lãnh Binh Thăng, P.13, Q.11, Tp.HCM   -   ĐT: 08- 3962 5962   Fax: 08-3962 7382

Lĩnh vực hoạt động
Giới thiệu
Tổ chức đoàn thể
Liên hệ & Góp ý
Thư giãn & Giải trí
Hỗ trợ online
Khách hàng
Thống kê: 269586
Công trình
Xây dựng trụ anten Monopole cao 36m - KV Đồng Nai

-Xây dựng móng trụ anten, hệ thống tiếp đất và phụ trợ

- Sản xuất, lắp dựng trụ anten

Copyright © 2010 Đông Dương
Developed by: