52/116C   Lãnh Binh Thăng, P.13, Q.11, Tp.HCM   -   ĐT: 08- 3962 5962   Fax: 08-3962 7382

Lĩnh vực hoạt động
Giới thiệu
Tổ chức đoàn thể
Liên hệ & Góp ý
Thư giãn & Giải trí
Hỗ trợ online
Khách hàng
Thống kê: 269577
Công trình
Công trình sửa chữa, bảo dưỡng, trang bị cho các cửa hàng Mobiphone thuộc khu vực TP.HCM

Từ đầu năm 2011 đến nay, Công ty Đông Dương là một trong những đơn vị xây lắp nhận sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và trang bị mới cho các cửa hàng giao dịch Mobiphone trên địa bàn thành phố HCM.

Sau hơn một năm hợp tác, Công ty Đông Dương đã sửa chữa sáu cửa hàng Mobiphone thuộc Trung Tâm thông tin Di Động khu vực II bao gồm các hạng mục như: thay decal, bảng hiệu, bảng quảng cáo, Alu, sơn và sửa chữa bàn ghế, hệ thống chiếu sáng, mạng, mạng điện......luôn đảm bảo chất lượng và tiến độ của các công trình.

 

Copyright © 2010 Đông Dương
Developed by: