52/116C   Lãnh Binh Thăng, P.13, Q.11, Tp.HCM   -   ĐT: 08- 3962 5962   Fax: 08-3962 7382

Lĩnh vực hoạt động
Giới thiệu
Tổ chức đoàn thể
Liên hệ & Góp ý
Thư giãn & Giải trí
Hỗ trợ online
Khách hàng
Thống kê: 269587
Lĩnh vực >> Hoạt động kinh doanh
Gia Công, sản xuất, lắp dựng nhà xưởng, nhà tiền chế.
Chuyên gia công, cắt khuôn mẫu, uốn ống sắt... Gia công lắp dựng nhà tiền chế ...
Copyright © 2010 Đông Dương
Developed by: